Datorikas fakultātes izlaidums 2016 (Foto: Jānis Brencis)